Bliżej chmury publicznej – synchronizacja lokalnego Active Directory z Azure Active Directory/Office 365 przy wykorzystaniu narzędzia Azure AD Connect

Wstęp

Organizacje, które posiadają lokalną usługę katalogową Active Directory i planują uruchomić usługę  Office 365 muszą podjąć decyzję na temat sposobu uwierzytelniania swoich użytkowników do usługi Office 365. Na dzień pisania artykułu tj. 14.

01_verifydomain
02_upnsuffix
03_adsync
04_adsync
05_adsync
06_adsync
07_adsync
08_adsync
09_adsync
10_adsync
11_adsync

Czytaj dalej Bliżej chmury publicznej – synchronizacja lokalnego Active Directory z Azure Active Directory/Office 365 przy wykorzystaniu narzędzia Azure AD Connect