Polskie litery w polu tekstu sformatowanego

Problem stary ale na nowym środowisku ciągle aktualny : )

Na polu listy typu „Wiele wierszy tekstu” przy wybraniu dla opcji „Typ tekstu” wartości „Tekst sformatowany” lub „Rozszerzony tekst sformatowany” (czyli tak zwany Rich TextBox) nie działają litery „ś” oraz „ł”. Problem występuje zarówno w wersji 2007 jak i 2010, we wszystkich edycjach. Powodem tego problemu jest obsługiwanie przez pole z tekstem formatowanym skrótów klawiszowych.

Problem otrzymał obejście w SP1 do WSS 3.0 i to obejście działa również w wersji 2010. W skrócie należy uruchomić następujące polecenie:

stsadm.exe -o setproperty -url http://portal -pn „richtexteditorshortcutenabled” -pv „no”

pamiętając o podmianie http://portal na URL naszej aplikacji.

Ustawienie właściwości RichTextEditorShortcutEnabled jest na poziomie całej aplikacji, czyli wyłączenie jej wpłynie na wszystkie pola na aplikacji – warto o tym pamiętać, jeżeli użytkownicy witryny angielskiej korzystają z tych skrótów.

Jeżeli nie mamy dostępu do farmy i nie możemy uruchomić tego skryptu, mamy trzy opcje: