Instalacja i konfiguracja XenDesktop 7.6

By IT Professional on Październik 31st, 2015

W drugiej części cyklu zajmiemy się przygotowaniem obrazu referencyjnego (golden image), stworzymy pierwszy Machine Catalog i przypiszemy aplikacje do użytkowników za pomocą Delivery Group.

PowerShell dla Linuksa

By IT Professional on Październik 31st, 2015

PowerShell to platforma ściśle związana z Windows. I choć można z jego poziomu zarządzać wieloma innymi systemami, to jednak oficjalną wersję tego środowiska możemy uruchomić jedynie na systemach z Redmond. Istnieją jednak tworzone przez pasjonatów projekty, pozwalające na uruchomienie PowerShella również na innych systemach. Continue Reading

Instalacja i konfiguracja XenDesktop 7.6

By IT Professional on Październik 31st, 2015

W ostatniej części cyklu dostarczymy aplikacje i wirtualne stacje robocze do użytkowników końcowych, wykorzystując usługę Citrix StoreFront. Przedstawimy również, w jaki sposób możemy zarządzać środowiskiem XenApp/XenDesktop 7.6, wykorzystując komendy Windows PowerShell, oraz jak zapewnić dostępność aplikacji, wykorzystując mechanizm Connection Leasing. Continue Reading

Citrix PVS

By IT Professional on Październik 31st, 2015

Citrix Provisioning Services to rozwiązanie służące do szybkiego dostarczania zwirtualizowanych aplikacji i desktopów. Dzięki takiemu podejściu świadczenie usług VDI nawet dla dużej skali odbiorców nie nastręcza żadnych problemów.

Continue Reading

Citrix Profile Management

By IT Professional on Październik 31st, 2015

Zarządzanie profilami użytkowników zawierającymi wszystkie dane i konfigurację środowiska pracy jest jednym z najtrudniejszych zadań administratora usług terminalowych/zdalnego pulpitu (Remote Desktop Services). Ułatwiają je platformy zarządzania profilami. Jedną z nich jest Citrix Profile Management. Continue Reading

Nowości w DSC

By IT Professional on Październik 31st, 2015

PowerShell Desired State Configuration (DSC) to wciąż jeszcze nowe rozwiązanie dostępne od premiery Windows Server 2012 R2 i PowerShell w wersji czwartej. Wersja piąta, której ostatnie wydanie „preview” opublikowano pod koniec kwietnia br., wprowadza w tej technologii wiele interesujących i przydatnych zmian. Continue Reading

Skype for Business 2015 – rewolucja czy ewolucja?

By IT Professional on Październik 31st, 2015

W maju Microsoft oficjalnie udostępnił nową wersję Skype for Business 2015. Przyjrzyjmy się możliwościom nowego serwera komunikacyjnego oraz klienta wchodzącego w skład Office 2013.

Continue Reading

Uczenie maszynowe – modele rekomendujące

By IT Professional on Październik 31st, 2015

Zadaniem modeli rekomendujących jest znalezienie, na podstawie cech przedmiotów i przeszłych zachowań klientów, przedmiotów, które z największym prawdopodobieństwem zainteresują daną osobę. Przedstawiamy zasadę działania tego typu mechanizmów na przykładzie hybrydowego modelu rekomendującego restauracje.

Continue Reading

Podpis elektroniczny zwykły – definicje i zastosowanie

By IT Professional on Październik 31st, 2015

Łatwo ustalić, czy podpis elektroniczny został złożony za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego – procedury uzyskania tego podpisu, jego weryfikacji i certyfikacji zapewniają w tym zakresie wysokie bezpieczeństwo. Inaczej może być ze zwykłym podpisem elektronicznym. Dzieje się tak z uwagi na pojemną definicję i mniejsze prawdopodobieństwo dokładnej weryfikacji osoby rzeczywiście go składającej. Continue Reading

Nowy system, nowe funkcje dla biznesu

By IT Professional on Październik 31st, 2015

Każda nowa wersja systemu klienckiego firmy Microsoft wzbudza wiele kontrowersji – jedni zachwycają się nowymi funkcjami i interfejsem użytkownika, inni wręcz przeciwnie – wietrzą podstęp i nawołują do bojkotu nowego. Nawet wtedy, gdy producent udostępnia najnowszy system za darmo. Przyjrzymy się wprowadzonym w Windows 10 funkcjom pod kątem wykorzystania ich w środowisku firmowym. Continue Reading

BI & Big Data – nowe technologie w platformie informacyjnej Microsoft

By Bartłomiej Graczyk on Październik 31st, 2015

Zapraszamy na warsztat w trakcie SQLDay Lite:

Analityka i wykorzystanie jak największej ilości wartościowych danych (świata Big Data) to dzisiaj wiodące tematy w dziedzinie przetwarzania informacji. Celem warsztatu będzie pokazanie praktycznych zastosowań narzędzi i usług wchodzących w skład platformy informacyjnej Microsoft w scenariuszach analityki i raportowania.

Continue Reading

ADFS – zaufane jednostki uzależnione

By IT Professional on Październik 30th, 2015

Kluczowym elementem konfiguracji usługi jednokrotnego logowania w oparciu o mechanizm ADFS jest tworzenie zaufanych jednostek uzależnionych oraz reguł przekazywanych oświadczeń. Omawiamy zagadnienie, analizując przypadek tworzenia nowej aplikacji webowej.

Continue Reading

Kontenery i wirtualizacja

By IT Professional on Październik 30th, 2015

Na naszych oczach powstaje nowy standard technologii wirtualizacyjnej przeznaczonej do dystrybucji oprogramowania. Deweloperzy, optymalizując obecnie wdrażane rozwiązania, wskrzesili najstarszą formę wirtualizacji – kontenery, a jednym z najprężniej rozwijających się projektów w ekosystemie GNU/Linux jest Docker, który definiuje pojęcie kontenerów na nowo.

Continue Reading

Repozytoria data lakes – zaawansowana analiza danych

By IT Professional on Październik 30th, 2015

Szybki przyrost danych niestrukturalnych jest poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Repozytoria danych, określane jako data lakes, mają duże szanse na odegranie ważnej roli przy wydobywaniu wartościowych informacji biznesowych z gigantycznej wielkości zbiorów danych (big data) wytwarzanych w ekosystemach ICT.

Continue Reading

ADFS – relacje zaufania federacji

By IT Professional on Październik 30th, 2015

Relacje zaufania federacji są alternatywą dla nadawania dostępu do zasobów użytkownikom z obcych usług Active Directory. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu protokołu HTTPS, pozwalają na ich łatwą implementację w ramach infrastruktury IT, bez konieczności kłopotliwego zestawiania relacji zaufania usługi AD.

Continue Reading