Kolejne Beta i RC w System Center 2012

By Kamil Skalski on Październik 31st, 2011

Wielkimi krokami zbliżają się finalne wersje produktów System Center 2012, właśnie ukazały się kolejne wersje niektórych z nich oznaczone już jako Release Candidate:

 • AppControler 2012 Beta – Integracja System Center Virtual Machine Manager 2012, rozwiązań chmury prywatnej jak i Azure
 • Service Manger 2012 Beta – Service Desk + mechanizmy Self-Service
 • Orchestrator 2012 RC – Integracja i automatyzacja procesów administracyjnych
Polecam szczególnie zapoznanie się z Service Manager’em oraz Orchestratorem, dzięki ich współpracy możliwe jest pełne zintegrowanie warstwy biznesowej, raportowania i podejmowania decyzji z automatyczną realizacją zadań. Jednym z ciekawszych scenariuszy w tym kontekście może być także automatyczna reakcja na awarię infrastruktury np. Operations Manager wykrywa zdarzenie, przesyła je do Service Manager’a który otwiera nowy incydent, ponieważ znane jest rozwiązanie Orhestrator otrzymuje polecenie wykonania czynności naprawczych, po ich zakończeniu incydent jak i zgłoszenie OpsMgr zostają zamknięte… ciekawa wizja, prawda?

Dokąd zmierza Forefront?

By Konrad Sagala on Październik 31st, 2011

Dzisiaj w materiałach dotyczących zmian w kompetencjach partnerskich Microsoftu zauważyłem ciekawą informację dotyczącą produktów z linii Forefront do ochrony poczty. Co prawda po zapowiedziach Microsoftu o likwidacji TMG ( a tak naprawdę o połączeniu TMG i UAG w jeden produkt w najbliższej, nie do końca precyzyjnie określonej przyszłości), Forefront nie został uwzględniony w magicznym kwadracie firewalli webowych, to Forefront Protection for Exchange łącznie z Forefront Online Protection for Exchange znalazły się w grupie leaderów w najnowszym magicznym kwadracie. Czyli warto używać tych produktów

Dokąd zmierza Forefront?

By Konrad Sagala on Październik 31st, 2011

Dzisiaj w materiałach dotyczących zmian w kompetencjach partnerskich Microsoftu zauważyłem ciekawą informację dotyczącą produktów z linii Forefront do ochrony poczty. Co prawda po zapowiedziach Microsoftu o likwidacji TMG ( a tak naprawdę o połączeniu TMG i UAG w jeden produkt w najbliższej, nie do końca precyzyjnie określonej przyszłości), Forefront nie został uwzględniony w magicznym kwadracie firewalli webowych, to Forefront Protection for Exchange łącznie z Forefront Online Protection for Exchange znalazły się w grupie leaderów w najnowszym magicznym kwadracie. Czyli warto używać tych produktów

GPO – jak szybko podpiąć polisę pod wiele site’ów?

By Konrad Sagala on Październik 31st, 2011

Ostatnio musiałem szybko podlinkować nową polisę GPO dotyczącą specyficznych ustawień do dużej ilości lokalizacji AD. Jak to można zrobić szybko? Oczywiście odpowiedź najprostsza – Active Directory. W środowisku z aktualną wersją Windows nie jest to trudne. Można sięgnąć do grupy poleceń PowerShell dotyczących GPO – http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee461027.aspx

W moim przypadku musiałem dla zdefiniowanej polisy przypiąć ją do wielu lokalizacji, chociaż dla różnych OU składnia wyglądałaby identycznie. Po pierwsze musiałem wyeksportować listę site’ów (jak na rysunku) z konsoli AD Sites and Services do pliku csv.

Następnie do utworzonej listy dodałem kolumnę z wartością Distinguished name (w Excelu dodanie kolumny i na podstawie nazwy site’u wygenerowanie kolumny z distingushed name).

Nagłówek pliku csv wyglądał tak jak poniżej (tylko kolumna DN została dodana przeze mnie, pozostałe są automatycznie eksportowane z konsoli):

Name;DN;Location;Type;Description

Następnie prościutka pętla w Powershellu i po kłopocie:

Import-Module grouppolicy
$allsites = Import-Csv -Path "C:\scripts\sitelist.csv" -Delimiter ";"
foreach ($site in $allsites)
{
    New-GPLink -name AV -target $site.DN -LinkEnabled Yes
}

GPO – jak szybko podpiąć polisę pod wiele site’ów?

By Konrad Sagala on Październik 31st, 2011

Ostatnio musiałem szybko podlinkować nową polisę GPO dotyczącą specyficznych ustawień do dużej ilości lokalizacji AD. Jak to można zrobić szybko? Oczywiście odpowiedź najprostsza – Active Directory. W środowisku z aktualną wersją Windows nie jest to trudne. Można sięgnąć do grupy poleceń PowerShell dotyczących GPO – http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee461027.aspx

W moim przypadku musiałem dla zdefiniowanej polisy przypiąć ją do wielu lokalizacji, chociaż dla różnych OU składnia wyglądałaby identycznie. Po pierwsze musiałem wyeksportować listę site’ów (jak na rysunku) z konsoli AD Sites and Services do pliku csv.

Następnie do utworzonej listy dodałem kolumnę z wartością Distinguished name (w Excelu dodanie kolumny i na podstawie nazwy site’u wygenerowanie kolumny z distingushed name).

Nagłówek pliku csv wyglądał tak jak poniżej (tylko kolumna DN została dodana przeze mnie, pozostałe są automatycznie eksportowane z konsoli):

Name;DN;Location;Type;Description

Następnie prościutka pętla w Powershellu i po kłopocie:

Import-Module grouppolicy
$allsites = Import-Csv -Path "C:\scripts\sitelist.csv" -Delimiter ";"
foreach ($site in $allsites)
{
    New-GPLink -name AV -target $site.DN -LinkEnabled Yes
}

Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5, czyli Service Update Q4 – najbardziej obszerne podsumowanie

By Kuba Skałbania on Październik 31st, 2011

Pierwsze pytanie, które pojawia się po instalacji Update Rollup 5 to czy mamy do czynienia ciągle z CRM 2011? Lista zmian jest bowiem ogromna i nie są to poprawki błędów. Update Rollup 5 (wcześniej nazywany Release 7 (R7), albo Service Update Q4 2011) wprowadza szereg nowych funkcjonalności do Dynamics CRM 2011, w tym te najbardziej oczekiwane przez klientów.
W tym poście przedstawię listę wszystkich zmian i ich krótkie streszczenie, żebyście mieli świadomość jak dużą aktualizacją jest Update Rollup 5. Od razu bardzo ważna uwaga – ze względu na zmiany w platformie, bazie danych i logice CRM 2011 UR5, Rollup 5 NIE MOŻE BYĆ ODINSTALOWANY!. Warto o tym pamiętać .

Jeśli któreś tłumaczenie Wam się nie podoba (post? “obserwować” zamiast “śledzić”?) lub któreś lubicie szczególnie (“agent przetwarzania w tle” zamiast “agent tła” lub “deklarować chęć” zamiast “poczynić zobowiązanie”), to uwagi proszę zgłaszać w komentarzach . R7 był bowiem pierwszym wspólnie (przez firmę tłumaczącą i mnie) tłumaczonym komponentem CRM 2011. Oczywiście nie wszystkie etykiety dało się zmienić, ale wszystkie wprowadzone w UR5 były konsultowane wspólnie z Grupą Produktową, zanim się pojawiły.

Oto lista zmian pogrupowana po komponentach, których dotyczą:

KLIENT CRM DLA OUTLOOK:

 • zupełnie nowe panele danych, w tym listy działań i notatki powiązane z danym rekordem widoczne bezpośrednio w tzw. Reading Pane danego rekordu
 • wprowadzenie klikalnych linków w miejsce pól typu lookup oraz emaili
 • kliknięcie w pole typu email od razu otwiera nowe okienko z wiadomością email automatycznie śledzoną pod danym rekordem
 • pełna integracja z Lync z klienta CRM dla Outlook
 • wiadomości email będą promowane do CRM asynchronicznie (!), a nie tak jak do tej pory. Outlook Client został wzbogacony o nowy cache!

PROCESY (DIALOGI I PRZEPŁYWY)

 • wreszcie możliwość używania pól typu lookup i datetime w dialogach
 • w przepływach pracy będzie można wstawiać dynamiczne linki (!), czyli wreszcie można w przepływie podać URL do danego rekordu
 • “przechowywanie” danych i możliwość powrotu do danych z poprzednich stron w dialogach

WIZUALIZACJE DANYCH (WYKRESY)

 • możliwość dodawania więcej niż 1 serii do wykresów bezpośrednio z interfejsu (aż 5 serii danych na 1 wykresie!)
 • możliwość dodawania więcej niż 1 kategorii do wykresów bezpośrednio z interfejsu (do 2 kategorii na 1 wykresie)
 • dodane nowe typy wykresów, w tym wykresy “piętrowe” (stack charts)


AUDYT I ZARZĄDZANIE DANYMI

 • jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji – audyt dostępu do CRM przez użytkowników, czyli historia kto i kiedy dostawał się do CRM’a jakim kanałem (aplikacja / web services) i od kiedy jest zalogowany
 • nowe możliwości w detekcji duplikatów – ignorowanie wartości pustych i możliwość wyłączenia z konkretnej zasady detekcji rekordów niektywnych

ŚCIANA ZNANA Z FACEBOOK, CZYLI ACTIVITY FEEDS

 • do każdego formularza można dodać “ścianę” (wall) z informacjami o tym rekordzie, w stylu “ten i ten dodał działanie” itd.
 • pojawia się ściana osobista, rekordu i użytkownika z pogrupowanymi postami
 • można “śledzić” rekordy jak na Twiter’ze
 • można ustawić sobie sukbskrypcję zmian na danym rekordzie
 • można komentować rekordy na ścianie i prowadzić mikroblogi w kontekście danego rekordu
 • informacje o “wzmiankach” o danym rekordzie dodanych przez innych użytkowników, niezależnie od miejsca ich dodania (znane z facebook’a)
 • w SDK pojawiły się 3 nowe encje: Post, PostComment i PostFollow
 • WAŻNE: Activity Feeds to osobne rozwiązanie, które można zainstalować tylko i wyłącznie po instalacji Rollup 5


POPRAWKI BŁĘDÓW

 • naprawiony problem w polskiej wersji CRM z czasem trwania działania powyżej 1h (wstawiała się kropka zamiast przecinka i pojawiał się błąd)
 • naprawiony błąd w Internet Explorer 9, który pojawiał się podczas przechodzenia między pulpitami
 • naprawiony problem z wyświetlaniem “tylko daty” w kliencie CRM w Outlook
 • błąd podczas wgrywania nowych paczek językowych

UR5 został już zainstalowany przez Microsoft na środowiskach CRM Online i… nie obyło się bez błędów . CRM Online rzucał błędami cały pierwszy dzień po instalacji Rollup’a 5, a do tej pory pojawiają się błędy związane np. z rozwiązaniem Activity Feeds i brakiem odpowiednich pól. Wygląda jednak na to, że wszystko w większej częście się udało i użytkownicy CRM Online mają już całkiem nowego CRM 2011 .

Dla użytkowników on-premise Update Rollup 5 można ściągnąć tutaj: http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=b9dd0bd7-8b1f-45af-a5ae-ee73a07ec90c&displaylang=pl, a poczytać więcej można tu: http://support.microsoft.com/kb/2567454. Pamiętajcie, że UR5 nie da się odinstalować!!!.

Filed under: aktualizacja, co nowego?, CRM Online, dynamics crm 2011, microsoft dynamics crm 2011, rollup, social crm

Szybkie sprawdzenie powershellem rozmieszczenia maszyn na klastrze Hyper-V zarządzanym VMM

By Łukasz Kałużny on Październik 31st, 2011

Uruchamiamy powershell i dodajmy przystawkę VMM poleceniem:

Add-PSSnapin Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager

Ustawiamy nazwy serwer VMM oraz klastra Hyper-V który nas interesuje:

$VMMServerName = "vmm.lab.local"
$HVClusterName = "hvcluster.lab.local"

Poleceniem Get-VMHostCluster pobieramy informacje o interesującym nas klastrze:

$HVCluster = Get-VMHostCluster -Name $HVClusterName -VMMServer $VMMServerName

Poniższym kodem przechodzimy po kolei przez każdy node klastra i listujemy maszyny wirtualne znajdujące się na nim:

foreach($HVNode in $HVCluster.Nodes)
{
 $HVNode.VMs | Select Name, VMHost
}

Skrypt w całej okazałości:

Add-PSSnapin Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager
$VMMServerName = "vmm.lab.local"
$HVClusterName = "hvcluster.lab.local"
$HVCluster = Get-VMHostCluster -Name $HVClusterName -VMMServer $VMMServerName
foreach($HVNode in $HVCluster.Nodes)
{
 $HVNode.VMs | Select Name, VMHost
}

Tak wygląda przykładowy wynik skryptu:

Name    VMHost
----    ------
VM-HUB   hv1.lab.local
VM-TS-1-1 hv1.lab.local
VM-TS-1-2 hv1.lab.local
VM-TS-1-3 hv1.lab.local
VM-TS-1-4 hv2.lab.local
VM-TS-2-1 hv2.lab.local
VM-TS-2-2 hv2.lab.local
REMOTEAPP hv2.lab.local

W przypadku usunięcia “-Name $HVClusterName” ze skryptu będą wylistowane wszystkie maszyny z klastrów zarządzanych przez VMM.

Sterowanie dwoma wykresami

By Marcin on Październik 29th, 2011

Czasami jest konieczność pokazania danych szczegółowych w porównaniu z innymi okresami. Coś takiego można zrobić za pomocą sterowanego paskiem przewijania podwójnego wykresu.

Przygotowałem przykładowe dane składające się z 15 lat sprzedaży 5 produktów. Na podstawie tych danych zbuduję wykresy przedstawiające te informacje.

Obok danych wstawiłem pasek przewijania. Sformatowałem go następująco.

Wartość minimalną ustawiłem na 1 a maksymalna na 15 – liczbę obserwowanych lat.

Dodałem następnie dodatkową kolumnę, która pokazuje sumę sprzedaży dla danego wybranego suwakiem roku.

Pierwsza funkcja PRZESUNIĘCIE wybiera rok, do którego odwołuje się pozycja paska przewijania i porównuje go z numerem roku z aktualnego wiersza. Jeżeli obydwie wartości są równe, wówczas druga funkcja PRZESUNIĘCIE wpisuje wynik rocznej sprzedaży.

Na podstawie kolumn A, B i H tworzę wykres kolumnowy z dwoma seriami.

Następnie zmieniam jego formatowane. Usuwam legendę, poziome linie oraz oś Y. Zmieniam kolor serii Razem na szary a Sprzedaż na czerwony.

Dalej, ustawiam nakładanie serii na 100%. Oznacza to, że seria Sprzedaż będzie dokładnie na serii Razem. Zmniejszam również szerokość przerwy pomiędzy słupkami na 50%. Będą wówczas szersze i lepiej widoczne.

Na koniec, dodaję nad słupkami serii Sprzedaż wartość, którą reprezentuje czerwony słupek. Formatuję go niestandardowo formatem # ##0;-# ##0;; co oznacza, że wartości dodatnie i ujemne będą pokazywane, a zero i tekst nie będą. Pozwala to pokazać wartość jedynie nad czerwonym słupkiem.

W dalszej kolejności, na podstawie pozycji suwaka, używając funkcji PRZESUNIĘCIE wybieram wiersz z danego roku.

 

W komórkę B19 wpisuję formułę będącą tytułem wykresu.

 

W tytuł wykresu wpisuję odwołanie do tej komórki: =Wykres!$B$19.

Na podstawie danych rocznych wybranych za pomocą paska przewijania, tworzę wykres pierścieniowy.

Zmieniam kolory poszczególnych produktów na odcienie szarości. Następnie dodaję etykiety danych pokazujące wartości oraz udział procentowy w całości roku. Dla całego wykresu oraz dla legendy, ustawiam brak koloru dla tła i obramowania. Wykres nałożę na poprzedni, więc nie może go przesłaniać.

Na koniec, nakładam wykres pierścieniowy na poprzednio utworzony tak, aby zmieścił się pomiędzy słupkami a tytułem wykresu.

Cały plik możesz pobrać tutaj.

Related Posts:

Czekać, czy już zarabiać na chmurze?

By Tadeusz on Październik 29th, 2011

To temat, sesji, którą przeprowadziłem w trakcie konferencji Microsoft Technology Summit, we wtorek 18 października w Warszawie. Michał Tomaszkiewicz, redaktor portalu ITReseller.pl zrelacjonował ją na żywo.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Czekać, czy już zarabiać na chmurze?

By Tadeusz on Październik 29th, 2011

To temat, sesji, którą przeprowadziłem w trakcie konferencji Microsoft Technology Summit, we wtorek 18 października w Warszawie. Michał Tomaszkiewicz, redaktor portalu ITReseller.pl zrelacjonował ją na żywo.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

[video] Jak Microsoft widzi przyszłość

By Robert Stuczynski - Noise on Październik 28th, 2011

Bardzo fajne wideo. Za ile lat i czy tak samo czas pokaże – ale na pewno nie bedzie to aż tak cudowne i za marzy się nam wtedy “zwykłe” życiem bez elektroniki wokół nas.ConfigMgr 2012 RC!

By Kamil Skalski on Październik 28th, 2011

Dzisiejszy wpis będzie krótki ale chyba nie ma potrzeby przedstawiania tego produktu… System Center Configuration Manager 2012 osiągnął status Release Candidate! Zmieniony interfejs… pule serwerów.. nowa architektura i wiele innych zmian – testy czas rozpocząć!

Productivity Future Vision: przyszłość jest piękna w filmach Microsoftu

By host-up on Październik 28th, 2011

„Office 2019” – ten film zrobiony przez zespół Microsoft Office miał pokazać, jak w Redmond wyobrażają sobie pracę w biurze za 8 lat. A jak będzie wyglądała przyszłość miast i podróży? Zapraszamy do obejrzenia filmu Productivity Future Vision. photo credit: paul (dex) Ekrany dotykowe są wszędzie, a interfejs Metro opanował świat. Kobieta biznesu odwiedza Johannesburg, […]

Polscy studenci coraz częściej wyjeżdżają do Redmond

By host-up on Październik 28th, 2011

Microsoft Corporation w Redmond od wielu lat prowadzi program letnich praktyk studenckich. Co roku firma udostępnia studentom kilkadziesiąt miejsc w swoich zespołach roboczych. Udział w praktykach jest szansą na poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii, poznania firmy Microsoft od podszewki i pracy z najlepszymi programistami na świecie. W minione wakacje w gronie praktykantów w Redmond […]

nie lubię apple

By nExoR on Październik 28th, 2011

to nie tajemnica, że moje emocje co do jabłek mają raczej negatywne zabarwienie. GT zasilił mnie ostatnio fajnym linkiem. dzięki temu blogowi głęboko odetchnąłem, ponieważ okazuje się, że nie jestem tak odosobniony w swoich poglądach, jak się obawiałem.

polecam lekturę (: ot. np. info o wspaniałym, nowym iOS5

eN.