iPhone, iOS 4.3.4 and Apple Store – update

By Marcin Milewski on Lipiec 27th, 2011

Update for previous post.Problem with my iPhone update was laying with ZoneAlarm Firewall (Free Edition). I have tried disable it but still had a problem with iPhone update.Only totally uninstall allows me to update my phone. Conclusion:If you have an iPhone, keep … Continue reading

SQL Research DENALI CTP3 – Drobiazgi a cieszą

By Łukasz on Lipiec 27th, 2011

Tak jak obiecywałem postanowiłem się podzielić na blogu z nowościami w SQL Server DENALI CTP3, a tak naprawdę CTP1, CTP2, CTP3. Denali staram się poznać i przetestować już od października ubiegłego roku i systematycznie coś nowego w nim znajduję. Zaczynam od drobiazgów nowych co pojawiły się w TSQL.

Pierwszy nowy widok dynamiczne o którym chciałem opowiedzieć to sys.dm_server_services

Widok ten pozwala nam pobrać informacje dotyczące serwisów SQL Server pracujących w danej instancji serwera. Zawiera następujące informacje:

·         servicename – nazwa serwisu np.: SQL Server

·         startup_type – typ uruchomienia serwisu wartość int np. wartość 2 to Automatic

·         startup_type – typ uruchomienia serwisu – opis tekstowy

·         process_id – identyfikator procesu

·         status – typ statusu wartość int np. 4 Running

·         status_desc – opis statusu wartość tekstowa

·         last_startup_time – data i czas uruchomienia serwisu

·         service_account – konto na którym uruchomiony jest serwis

·         filename – ścieżka i nazwa uruchomionego pliku

·         is_clustered – czy serwis jest uruchomiony na clustrze

·         cluster_nodename – nazwa node na którym serwis jest zainstalowany

 

Przykładowe zapytanie

SELECT

       servicename,

       startup_type_desc,

       process_id,

       service_account,

       filename

FROM sys.dm_server_services;

Kolejny widok dynamiczny umożliwia pobranie informacji o systemie sys.dm_os_windows_info, szczegóły ułatwiające identyfikacje systemów znajdują się na stronach Microsoft

Przykładowe zapytanie

SELECT windows_release, windows_service_pack_level, windows_sku, os_language_version

FROM sys.dm_os_windows_info;

 

Po widokach zajmujących się serwisami mamy też nowy widok dynamiczny umożliwiający pobieranie wartości z rejestrów systemu dotyczących bieżącej instancji  sys.dm_server_registry, (podobnie jak poprzedni widok ma na tyle zrozumiałe kolumny, że ich nie wyjaśniam)

Przykładowe zapytanie

SELECT

       registry_key,

       value_name,

       value_data

FROM sys.dm_server_registry

WHERE register_key LIKE N’%SQLAgent%’;

Na koniec tego bloga chciałem pokazać jeszcze nową systemową funkcje tabelaryczną sys.dm_os_volume_stats (db_id, file_id)-. Zwraca ona katalog danych dla danego pliku, jak na poniższym przykładzie. Można się dowiedzieć wszystkiego o typie plików, dostepnej pamięci, wsparciu do kompresji, itd.

Przykładowe zapytanie

SELECT

database_id, file_id, volume_mount_point, logical_volume_name, file_system_type,

total_bytes, available_bytes, supports_compression, supports_alternate_streams,

supports_sparse_files, is_read_only, is_compressed

FROM sys.dm_os_volume_stats (DB_ID(), 1);

c.d.n…

Więcej informacji o DENALI na blogach SQL Research i PowerPivot’2 Blog

Wirtualna zmiana

By t.onyszko on Lipiec 23rd, 2011

W ramach rozgrzewki, przed wpisami trochę mniej technicznymi kilka szybkich spostrzeżeń i doświadczeń w temacie narzędzi – tym razem wirtualizacja na desktopie.

W ramach prób poprawienia tego co jest dobre i lepsze przesiadłem się ostatnio w ramach wirtualizacji na laptopie z Hyper-V na VirtualBox.

Continue Reading

PowerPivot Denali CTP3 – w jakim kierunku zmierza Microsoft ze swoim Business Intelligence

By Łukasz on Lipiec 22nd, 2011

PowerPivot jedno z najmłodszych dzieci produktów powiązanych z SQL Server po nie całych 2 latach od publicznej premiery pierwszego CTP w wersji SQL Server 2008R2, później premiery w 2010 roku wówczas w wersji darmowej dla programu Excel jak i wersji integrującej się z środowiskiem SharePoint 2010. W tym roku doczekało się kolejnych zmian. Program rozrasta się w niesamowitym tempie jeszcze bardziej spotykając się z produktem pierwotnym czyli z SQL Server a dokładnie z częścią dotyczącą Business Intelligence (Analysis Servcies, Reporting Services) i ich konsolidacji w SharePoint. Już teraz namacalnie wraz z wersją SQL Server DENALI CTP3 (którego premiera i dostępność publiczna była 12 lipca o czym trochę więcej można przeczytać na moim drugim blogu SQL Research) wiemy jak wielkie zmiany w Business Intelligence poczynił Microsoft od ostatniej pełnej wersji SQL Server. Zmiany zaszły nie tylko w rozwiązaniu, ale także w architekturze i koncepcji. Bez obaw to co było dobre i znane nam pozostało, ale powstał przed laty właśnie PowerPivot jako przedsmak nowego co powstaje. Właśnie PowerPivot pierwszy wykorzystywał VertiPaq nowy mechanizm o zmienionej filozofii przetwarzania danych w pamięci. O czym na pewno więcej napiszę na blogu. Po drugie to mechanizmy wykorzystane w PowerPivot dla SharePoint (integreted mode – vertipaq mode) są podstawą najnowszej wersji SQL Server Analysis Services DENALI (obecnie CTP3). Otóż instalując SSAS DENALI mamy do wyboru 2 tryby pracy, jeden dobrze nam znany gdzie projektujemy klasyczne już kostki wielowymiarowe, a drugi nazwany TABULAR bazujący właśnie na mechanizmach znanych bardzo dobrze wszystkim użytkownikom PowerPivot. Właśnie projekty realizowane w ten sposób są bazą do nowej wizualizacji danych zrealizowanych w projekcie Crescent (o którym już troszkę pisałem i z całą pewnością wiele jeszcze powiem i pokaże). To niw wszystko mechanizm wykorzystywany jako VertiPaq posłużył jako bazę nowej filozofii zbudowania indeksów w SQL Sevrer mających znacznie przyspieszyć zapytania realizowane w dużych hurtowniach danych. Projekt ten się nazywa Apollo, właśnie dzięki niemu powstała nowa metoda budowania indeksów nazywana columnstore. Temat bardzo ciekawy o którym opowiem w oddzielnych postach na którymś z moich blogów. Team SQL i BI nie zapomniał o PowerPivot w tej wersji. Produkt się bardzo rozwinął. Zapraszam do zapoznania się ze skrótem zmian, które są już dostępne w wersji SQL Server DENALI CTP3.

Wspominając o blogach chciałem jedną rzecz uporządkować. Przez jeszcze większą integracje PowerPivot, SSAS, SSRS, Crescent.. postanowiłem o wszystkich tematach związanych z Business Intelligence pisać na tym blogu, natomiast reszta tematów dotycząca SQL Server na SQL Research. Gorzej z tematami dotyczącymi SharePoint i konferencji. Te tematy pewnie będą się przewijać przez oba blogi. Myślę że taki podział będzie dobry.

 

Instalacja

Instalacja nowej wersji PowerPivot dla Excel jest bardzo prosta. Jeżeli mamy zainstalowaną którąś wcześniejszą wersje zalecałbym odinstalować (Ci co pierwszy raz instalują to ciekawe narzędzie odsyłam do postów na blogu dotyczących instalacji i przypominam iż jest niezbędny Excel w wersji 2010 ), następnie pobieramy odpowiednią wersje z tego miejsca PowerPivot dla Excela w wersji SQl Server DENALI CTP3 (podaje odpowiednią , gdyż w zależności od środowiska musimy zainstalować wersje 32 lub 64 bitową) i możemy rozpocząć poznawanie PowerPivot

 

Nowosci w PowerPivot DENALI CTP3 (11.0.1440.19)

Jest cały szereg nowych rzeczy część z nich była już dostępna w poprzednich CTP, pozostałe dopiero od wersji CTP3 oto większość z nich w dużym skórcie:

 • KPI Key Performance Indicator – kluczowe wskaźniki – będące specjalnymi formułami automatycznie wyliczanymi, które w  różny ciekawy sposób można wizualizować na różnego rodzaju daschboardach, kokpitach, raportach. Dobrze znane wszystkim użytkownikom SSAS
 • Perspektywy – czyli specjalne metadane pozwalające tworzyć zbiory danych najczęściej podyktowane potrzebami biznesowym czyli wycinki, obszary danych ułatwiające ich dalszą analizę
 • Hierarchie – element bardzo dobrze znany wszystkim użytkownikom danych wielowymiarowych. Potężne narzędzie analityczne w każdej kostce.
 • Diagramy (widok diagramów) – diagram wizualizujący dane w PowerPivot
 • Zarządzanie relacjami w graficznym widoku do diagramów
 • Multiple Relationship – element którego brakowało przy imporcie projektów baz danych relacyjnych
 • Dodatkowa zakładka Advanced (na razie są tam głównie perspektywy i właściwości raportowania)
 • Reporting properties niezbędne ustawienia przydatne klientom raportowania w tej chwili np Crescent z tego korzysta
 • Grid dla miar czyli oddzielne okno w którym widzimy wszystkie miary utworzone w projekcie
 • Wsparcie dla danych BLOB – w tej chwili PowerPivot pozwala przechowywać w kolumnie dane binarne przechowujące np. bitmapy przydatne później w procesie wizualizacji np przy użyciu Crescent. Należy tutaj dodać iż PowerPivot sam potrafi rozpoznać że to są tego typu dane przechowywane.
 • Możliwość sortowania danej kolumny według danych w innej kolumnie
 • Możliwość predefiniowania formatu danych w poszczególnych kolumnach co potem może mieć odzwierciedlenie w raporcie
 • Możliwość dodawania opisowych danych do kolumn ułatwiające później pracę przy tworzeniu raportów poprzez podpowiedzi
 • Rozszerzenia języka DAX:
  • Funkcja SWITCH()
  • Funkcje filtrujące: ALLSELECTED, Context-Examination, HASONEVALUE,
  • Informacyjne: LOOKUPVALUE, zespół funkcji działających na hierarchii na zasadzie Parent-Child
  • Statystyczne: DISTINCTCOUNT, CROSSJOIN, GENERATE, GENERATEALL, RANK.EQ, RANKX, STDEV.S, STDEV.P, STDEVX.S, STDEVX.P, SUMMARIZE, ROW, ADDCOLUMNS, TOPN, VAR.S, VAR.P, VARX.S, VARX.P
  • CURRENCY
  • USERRELATIONSHIP
 • Nowe formatowanie danych
 • Możliwość dodawania danych do wierszy i kolumn
 • Drobne zmiany we wstążce i układzie niektórych funkcji

Widać iż tego jest trochę. Pewnie całą jesień mamy co robić by w pełni poznać nowe możliwości PowerPivot, Crescent, Apollo, Juneau, oraz samego SQL Server DENALI CTP3. Ja postaram się wszystkim zainteresowanym to troszkę ułatwić na moich blogach. Zapraszam do lektury i SQL Research’u

Microsoft Help Viewer 1.0 w SQL Server DENALI CTP3

By Łukasz on Lipiec 21st, 2011

Wraz z najnowszą wersją SQL Server DENALI (CTP3) instaluje nam się nowy program do zarządzania dokumentacją lokalnie produktów Microsoft Help Viewer 1.0. Po kilku dniach używania tej pomocy bardzo przypadła mi do gustu. Funkcjonalność znana z wcześniejszych wersji BOL więc nic nowego, ale pomysł by w tak łatwy sposób zarządzać katalogami informacji jakie chcemy posiadać lokalnie, aktualizacją ich jest super.

Parę słów jak sobie zainstalować taką pomoc.

Pierwsze co musimy zrobić to uruchomić program Manage Help Settings wybierając go z menu

lub z programu SQL Server Management Studio z menu HELP

Pojawi się nam Help Library Manager. Tam mamy do dyspozycji wybór skąd chcemy pobrać zawartość. Oczywiście można wybrać opcje online lub z dysku.

Ja proponuję zainstalować sobie help z dysku. Pobierając najpierw pomoc z następującego miejsca w sieci –Dokumentacja do SQL Server Denali. Rozpakować dokumentacje i następnie wybieramy opcje z dysku i instalujemy.

Można również skonfigurować sobie jakie ma być źródło pomocy – lokalna czy online w tym celu należy wybrać settings.

Proste i wygodne..

Zapraszam wszystkich do lektury innych z serii SQL Server DENALI Research.

Dla tych co jeszcze nie pobrali wersji CTP3 SQL Server DENALI zapraszam do poczytania na bloguhttp://sqlresearch.com/2011/07/21/nowy-sql-server-denali-ctp3-to-co-najwazniejsze/.

Nowy SQL Server – DENALI – CTP3 – to co najważniejsze….

By Łukasz on Lipiec 21st, 2011

Wakacje, dużo spraw osobistych i duże projekty zawodowe spowodowały to drobne opóźnienie. 12 lipca ( tak naprawdę w nocy z 12 na 13 lipca naszego czasu link był sprawny) udostępniono najnowszą wersje testową serwera baz danych firmy Microsoft SQL Server o nazwie kodowej DENALI. Świadomie nie nazywam go ani wersją 2011 ani 2012 bo tak naprawdę nie wiadomo, jaką nazwę dostanie ta najnowsza wersja serwera z całą pewnością aktualny build jest 11.0.1440.19.

Wersja CTP3, bo o takiej właśnie jest mowa została przygotowana w kilku językach, ale niestety nie polskim (miedzy innymi chiński, francuski, japońskim). Ja osobiście i tak pewnie do testów wolałbym zainstalować wersje angielską, więc nie stanowi to problemu.

Co nowego posiada Denali? Z całą pewnością dużo szczegółów niebawem znaleźć będzie można na moich blogach SQLResearch.com i PowerPivot’s Blog, a także na stronach polskiego TechNet, gdzie znajduje się już kilka artykułów poświęconych właśnie wersji Denali (wówczas była to wersja CTP1)

· Denali – Co nowego nie tylko dla deweloperów? – część 1

· Denali – Co nowego nie tylko dla deweloperów? – część 2

· Denali – Co nowego nie tylko dla deweloperów? – część 3

· Denali – Co nowego nie tylko dla deweloperów? – część 4

Poza tymi tematami opisanymi w artykułach można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, między innymi

 • Nowości w typie Spatial
 • HADR (SQL Server High Avability)
 • Nowe Xtended Events
 • Nowe narzędzia – project Juneau
 • Wiele nowości w obszarze Business Intelligence (project Crescent, alerty w reporting Services, nowe możliwości PowerPivot, vertipaq w Analysis Services, columnstore – project Apollo, zmiany w Integration Services)

Zmian i tzw ficzerów jest naprawdę wiele. O wszystkich a przynajmniej większości, które testuje już od dłuższego czasu postaram się opowiedzieć w postach na moich blogach.

SQL Server to bardzo potężny system z szeregiem powiązanych wielu rozwiązań większość jest wraz z wersją instalacyjną dołączona, ale część z nich należy pobrać oddzielnie.

Ważna uwaga przed instalacją najnowszego CTP. Należy dokładnie usunąć wszystkie elementy dotyczące wcześniejszych CTP (CTP1 i CTP2).

I tak po kolei (na razie nie opisuje, ale niebawem o wszystkim po troszku):

SQL Server DENALI CTP3 gdzie znajdują się obie wersje 32 i 64 bitowa. Jest również dostępna wersje SQL Server Express DENALI CTP3.

Narzędzia SQL Server Developer Tools o kodowej nazwie Juneau

Oczywiście niezbędna przykładowa baza danych AdventureWorks2008R2

Ważna uwaga jak ją podłączyć do naszego serwera:

CREATE DATABASE AdventureWorks2008R2

ON (FILENAME = ‘<drive>:\<właściwa ścieżka>\AdventureWorks2008R2_Data.mdf’)

FOR ATTACH_REBUILD_LOG ;

Oto zbiór większości elementów które mogą się przydać:

ADD-IN do Excela – SQL Server Master Data Services Add-In for Microsoft Excel CTP3.

Microsoft SQL Server Denali Native Client CTP3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server Denali Upgrade Advisor CTP3 w wersji x86 i x64

Microsoft Windows PowerShell Extensions for SQL Server Denali CTP3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server Report Builder dla SQL Server DENALI CTP3.

PowerPivot dla Excela w wersji SQl Server DENALI CTP3 .

Reporting Services w wersji SQL Server DENALI CTP3 dla SharePoint 2010

Microsoft SQL Server Denali Transact-SQL Language Service CTP 3 w wersji X86 oraz x64

Microsoft SQL Server Denali Semantic Language Statistics CTP 3

Microsoft SQL Server Denali Transact-SQL ScriptDom CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server Denali Transact-SQL Compiler Service CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server Denali Data-Tier Application Framework CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft System CLR Types for SQL Server Denali CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server Denali Remote Blob Store CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server Denali ADOMD.NET CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server Denali Shared Management Objects CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server Denali Analysis Management Objects CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft Analysis Services OLE DB Provider for Microsoft SQL Server code name ‘Denali’ CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server® Service Broker External Activator for SQL Server Denali CTP 3 w wersji x86 i x64

Microsoft SQL Server StreamInsight v1.2

*gdyby któryś link nie zadziałał proszę o info

Powodzenia i miłych SQL Server Researcha!

Żeby ułatwić poznawanie nowej wersji SQL Server umieszczę również na blogu post o instalacji nowej pomocy do SQL Server DENALI (CTP3).

iPhone, iOS 4.3.4 and Apple Store

By Marcin Milewski on Lipiec 20th, 2011

Today is going to be something different than my typical post. It is about Apple. I own iPhone 3GS. For some time there is a new iOS available named 4.3.4, so as I usually do, I have connected my phone … Continue reading

Solver i kombinacja liczb dających określoną sumę

By Marcin on Lipiec 20th, 2011

Kilka dni temu stanąłem (mam dziwne wrażenie, że nie ja pierwszy) przed następującym problemem: w jaki sposób z listy liczb wybrać wszystkie kombinacje dające określoną sumę ? Problem tylko pozornie wydaje się prosty (w każdym razie wydawał mi się taki kilka dni temu, kiedy pełen zapału postanowiłem pomóc współpracownikowi, który musi ręcznie wyłuskiwać z bardzo […]

Troubleshooting with the New Sysinternals Administrator’s Reference

By Mark Russinovich on Lipiec 18th, 2011

Aaron Margosis and I are thrilled to announce that the long awaited, and some say long overdue, official guide to the Sysinternals tools is now available ! I’ve always had the idea of writing a book on the tools in the back of my mind, but it wasn’t until…(read more)

Troubleshooting with the New Sysinternals Administrator’s Reference

By Mark Russinovich on Lipiec 18th, 2011

Aaron Margosis and I are thrilled to announce that the long awaited, and some say long overdue, official guide to the Sysinternals tools is now available ! I’ve always had the idea of writing a book on the tools in the back of my mind, but it wasn’t until a couple of years ago that Dave Solomon , my coauthor on Windows Internals , convinced me to pursue it. After a few false starts, I decided that a coauthor would help get the book done more quickly, and turned to Aaron, a good friend of mine who…(read more)

CRM 2011 i jego dostosowywanie

By Tomasz Filipowicz on Lipiec 16th, 2011

Wydawać się by mogło, że nowa wersja CRM usprawni edycję takich dostosowań jak znana z CRM 4.0 mapa witryny (sitemap) czy też ISV.config. Ten pierwszy plik w nowej wersji CRM nie został zmieniony natomiast ISV.config zastąpiony został plikiem xml definiującym elementy wstążki. Wstążka to zupełnie nowa rzecz, która wykracza daleko poza możliwości starego ISV.config. Nowe możliwości niosą za sobą rozbudowaną strukturę, bardziej skompilowanie definicje pliku xml czy też rozbicie wstążki na poszczególne encje – kto miał do czynienia z dodaniem przycisku do wstążki ten wie o czym mowa ;)

Niestety Microsoft nie zaprezentował narzędzia, które pozwoli na łatwą edycję zarówno mapy witryny jak też wstążki. Na szczęście społeczność Dynamics CRM nie śpi i na codeplex znaleźć można dwa fajne narzędzia:

 1. http://sitemapeditor.codeplex.com/

 2. http://ribboneditor.codeplex.com/

 

Pamiętać jednak należy, że są to narzędzia, które mogą działać niestabilnie i trzeba wiedzieć co kryje się pod maską CRMa aby, jeśli będzie to konieczne, naprawić to co zostanie zepsute :)

CRM 2011 i jego dostosowywanie

By Tomasz Filipowicz on Lipiec 16th, 2011

Wydawać się by mogło, że nowa wersja CRM usprawni edycję takich dostosowań jak znana z CRM 4.0 mapa witryny (sitemap) czy też ISV.config. Ten pierwszy plik w nowej wersji CRM nie został zmieniony natomiast ISV.config zastąpiony został plikiem xml definiującym elementy wstążki. Wstążka to zupełnie nowa rzecz, która wykracza daleko poza możliwości starego ISV.config. Nowe możliwości niosą za sobą rozbudowaną strukturę, bardziej skompilowanie definicje pliku xml czy też rozbicie wstążki na poszczególne encje – kto miał do czynienia z dodaniem przycisku do wstążki ten wie o czym mowa ;)

Niestety Microsoft nie zaprezentował narzędzia, które pozwoli na łatwą edycję zarówno mapy witryny jak też wstążki. Na szczęście społeczność Dynamics CRM nie śpi i na codeplex znaleźć można dwa fajne narzędzia:

 1. http://sitemapeditor.codeplex.com/

 2. http://ribboneditor.codeplex.com/

 

Pamiętać jednak należy, że są to narzędzia, które mogą działać niestabilnie i trzeba wiedzieć co kryje się pod maską CRMa aby, jeśli będzie to konieczne, naprawić to co zostanie zepsute :)

Pszczyna 2011.07

By Kamil Skalski on Lipiec 15th, 2011

Problem czasu przy wsHttpBinding

By Mateusz Świetlicki on Lipiec 15th, 2011

Inner Exception: An unsecured or incorrectly secured fault was received from the other party. See the inner FaultException for the fault code and detail.

Problem w moim przypadku wystąpił przy próbie połączenia proxy z usługą WCF korzystającej z wsHttpBinding, ponieważ godzina serwera różniła się o około 10min od godziny klienta. Co ciekawe to serwer miał zły czas.

Lekki refresh – status update ;-)

By drixter on Lipiec 11th, 2011

Dobra, nie pisałem kilka miesięcy, bije się w piersi

Udało się ogarnąć kilka ciekawych rzeczy, prywatnie udało się zdać “MCITP: SA”. Teraz znowu stoję na rozdrożu w którą stronę iść. Cały czas trapią mnie certyfikację z Linux’a. Może wreszcie zbiorę się w sobie i uderzę w LPI. We will see jak to się mówi. A może ESX…, w końcu używa się tego na codziennie a szkolenie Fast-Track także odbyte…

Z innych rzeczy udało się zarequestować własną adresację IPv6 PI oraz ASN. Po co? A tak dla testów i poznania BGP już w praktyce. Jak prezentują poniższe obrazki, widać mnie gdzieniegdzie:

A praktycznie to wyszło, że spokojnie da się odpalić kilka sesji BGP na małym Mikrotiku 433. Całkiem znośnie działa IPv6 na RouterOS 5.x. BGP śmiga, RA po Wifi także – telefon korzysta. Firewall/QoS – także w porządku. Co do PI/ASN/BGP to da się także załatwić transit. Na początku uderzamy do własnego ISP. W tym wypadku Crowley nie zawiódł i zestawił tunel. Niestety na dedykowany trakt mnie nie dostać – to w końcu jest hobby. Dodatkowo Hurricane Electric zawsze pomoże. W sumie są jakby Tier-1 dla IPv6. Kolejne sesje także udało się dość przyjemnie załatwić cost-free. Jeżeli ktoś jest chętny na peering to proszę o info, mogę nawet dać transit Część sesji wisi w DE na 1Gbit, część w domku na DSL. Pomiędzy nimi biega iBGP.

Udało mi się także zarejestrować po sondę RIPE Atlas – mryga już u mnie i bada dostępność. Całkiem fajne urządzonko. Traffic robi na poziomie 1kB/s.

Jak chyba każdy, bawię się w Google+, na razie dość średnio to wygląda. Zobaczymy co przyniesie czas…

Z innych rzeczy, strasznie mnie irytujących jest podejście HTC do aktualizacji oprogramowania na HTC Desire. Na początku była informacja, że będzie, potem że jednak nie – out of memory, znowu później że jednak tak ale coś utną z aplikacji wbudowanych. Ludziki codziennie czytali co piszę HTC UK @ Facebook. W końcu napisali że pod koniec lipca – ładnie za przeproszeniem robili ludzi w bambuko przez kilka miesięcy zapewne po to żeby ludzie kupowali nowe modele. W końcu jak się publika zirytowała i poleciały akcje HTC na giełdzie to się ogarneli – nie ładnie HTC, a to mój już drugi phone od Was.