Wirtualizacja dla klientów biznesowych

By Kamil Skalski on Czerwiec 30th, 2011

Na stronach Microsoft Technet, ukazał się ostatni z zaplanowanej serii artykułów o Self-Service Portal 2.0 – w trzeciej już części przedstawione zostały zagadnienia „Udostępnianie zasobów wirtualnej infrastruktury dla jednostek biznesowych„.

Rozpoczęcie pracy przez nową organizację odbywa się poprzez jej rejestrację na
portalu Self-Service Portal 2.0. Proces ten tworzy identyfikator danej jednostki
biznesowej i pozwala na przydział zasobów oraz określanie uprawnień użytkowników
w niej pracujących. Każda jednostka biznesowa może generować żądania przydziału
infrastruktury, którą można określić jako logiczny zbiór zasobów do tworzenia
wirtualnych środowisk. Dla każdej przypisanej użytkownikowi infrastruktury
tworzone są usługi dzielące zasoby pomiędzy zadaniami, jakie pełnić będą maszyny
wirtualne w nim pracujące. By umożliwić dokładniejsze określenie zadań
wirtualnych serwerów, każda usługa podlega podziałowi na role ściśle określające
przydział zasobów oraz pozwalające na jeszcze dokładniejsze planowanie rozwoju
środowiska.

Wdrażanie i pierwsza konfiguracja Self-Service Portal 2.0

By Kamil Skalski on Czerwiec 29th, 2011

Ukazał się kolejny artykuł  „Wdrażanie i pierwsza konfiguracja Self-Service Portal 2.0” z cyklu omawiającego rozwiązanie SSP 2.0 będącego jednym z kluczowych komponentów prywatnej chmury – całość dostępna jest na stronach Bazy Wiedzy Technet.

„Self-Service Portal 2.0 (SSP 2.0) jako niezależny dodatek do System Center
Virtual Machine Manager 2008 R2 (VMM) jest jednym z komponentów niezbędnych do
budowy prywatnej chmury. W poprzedniej części przedstawiona została idea i
architektura tego rozwiązania, w niniejszym artykule zostanie omówiony proces
wdrożenia SSP2.0 w środowisku przedsiębiorstwa. Wymogiem podstawowym do
realizacji tego zadania jest posiadanie wirtualnej infrastruktury Hyper-V
nadzorowanej przez VMM.

Artykuł jest kolejnym z cyklu artykułów o zarządzaniu wieloma środowiskami
wirtualnych maszyn utrzymywanych w centrum danych. Dotychczas ukazało się:

W kolejnych artykułach opisane zostaną procesy:

 • Rejestracji jednostek biznesowych oraz podstaw zarządzania infrastrukturą w
  artykule „Udostępnianie zasobów wirtualnej infrastruktury dla jednostek
  biznesowych”.

Celem niniejszego artykułu jest:

 • Przedstawienie zależności pomiędzy komponentami rozwiązań Hyper-V, System
  Center Virtual Machine Manager oraz Self-Service Portal 2.0;
 • Omówienie procesu wdrożenia SSP 2.0 i jego wstępna konfiguracja.

Office 2010 deployment z wykorzystaniem GPO

By Maciej Krasuski on Czerwiec 24th, 2011

Dzisiaj zajmę się opisaniem krok po kroku instalacji pakietu Microsoft Office 2010 na zdalnych maszynach z wykorzystaniem Group Policy Objects.

Szkolenie online (webcast): Microsoft Enterprise Desktop Virtualization – przegląd możliwości

By Partner Technical Services Poland on Czerwiec 24th, 2011

Konsultanci zespołu PTS mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie online, zatytułowane „Microsoft Enterprise Desktop Virtualization – przegląd możliwości”. Prezentacja będzie transmitowana na żywo. Niezależnie od ilości uczestników, za udział w prezentacji odejmiemy 90 minut z Państwa godzin doradczych.

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) jest jednym z sześciu produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP). Produkt służy do wirtualizacji desktopów i pomaga rozwiązywać problemy kompatybilności starszych aplikacji z najnowszym Windows 7. Technologia ta pozwala na eliminacje barier związanych z wdrożeniem nowego systemu operacyjnego.

Niniejsza prezentacja jest kontynuacją serii prezentacji poświęconych technologii Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP).

Poziom techniczny szkolenia: 200
Szkolenie przeznaczone dla: profesjonalistów IT, inżynierów systemowych oraz sieciowych.
 

Agenda 

 • Microsoft Desktop Optimization Pack – przypomnienie produktu
 • MED-V – przegląd możliwości
 • Scenariusze wykorzystania
 • Demo
  • Przygotowanie paczki MED-V
  • Wdrożenie MED-V Workspace
  • Przegląd możliwości interfejsu
  • Zmiana ustawień MED-V Workspace


Czas trwania prezentacji: 90 minut
Prezenter: Mariusz Rybusiński, Partner Technical Consultant

Prezentacja jest prowadzona w jęz. polskim. 

Data
27 czerwca 2011, Poniedziałek, 10:00-11:30

Forma prezentacji:
Live Meeting
(Link do prezentacji zostanie przesłany w mailu potwierdzającym rejestrację)

 
Warunki uczestnictwa
Każda firma partnerska posiadająca kompetencje Gold oraz Silver a także subskrybenci pakietu MAPS D&D otrzymuje do dyspozycji pakiet 50-20-10 godzin konsultacji technicznych (zależnie od poziomu członkostwa). To szkolenie jest elementem planu konsultacji i będzie prowadzone przez naszych konsultantów technicznych. Jeśli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu, oznaczać to będzie wykorzystanie 90 min z przysługujących godzin doradczych. Więcej o PTS znajdziecie Państwo na stronie https://partner.microsoft.com/pts

Rejestracja
Rejestracja odbywa się poprzez portal szkoleniowy Partner Learning Center przy użyciu identyfikatora .NET passport/ Windows Live ID na stronie:
https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/registrationex/LMS_Registration.aspx?UserMode=0&Mode=0&ActivityID=748108

Zakończenie rejestracji: 27 czerwca 2011, 9:30;

Ważne:
Jeżeli będą mieli Państwo problemy związane z rejestracją prosimy o wysłanie wiadomości na adres: weregsup@microsoft.com (wsparcie w języku angielskim).

W razie dodatkowych pytań dotyczących prezentacji lub usługi PTS, prosimy o kontakt mailowy na adres: plpts@microsoft.com lub telefoniczny pod numerem telefonu: (22) 594-19-97 lub 0-801 674 636 (opcja numer 4).

Z poważaniem,
Global Partner Services
Microsoft – Central and Eastern Europe

Szkolenie online (webcast): Microsoft Enterprise Desktop Virtualization – przegląd możliwości

By Partner Technical Services Poland on Czerwiec 24th, 2011

Konsultanci zespołu PTS mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie online, zatytułowane „Microsoft Enterprise Desktop Virtualization – przegląd możliwości”. Prezentacja będzie transmitowana na żywo. Niezależnie od ilości uczestników, za udział w prezentacji odejmiemy 90 minut z Państwa godzin doradczych.

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) jest jednym z sześciu produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP). Produkt służy do wirtualizacji desktopów i pomaga rozwiązywać problemy kompatybilności starszych aplikacji z najnowszym Windows 7. Technologia ta pozwala na eliminacje barier związanych z wdrożeniem nowego systemu operacyjnego.

Niniejsza prezentacja jest kontynuacją serii prezentacji poświęconych technologii Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP).

Poziom techniczny szkolenia: 200
Szkolenie przeznaczone dla: profesjonalistów IT, inżynierów systemowych oraz sieciowych.
 

Agenda 

 • Microsoft Desktop Optimization Pack – przypomnienie produktu
 • MED-V – przegląd możliwości
 • Scenariusze wykorzystania
 • Demo
  • Przygotowanie paczki MED-V
  • Wdrożenie MED-V Workspace
  • Przegląd możliwości interfejsu
  • Zmiana ustawień MED-V Workspace


Czas trwania prezentacji: 90 minut
Prezenter: Mariusz Rybusiński, Partner Technical Consultant

Prezentacja jest prowadzona w jęz. polskim. 

Data
27 czerwca 2011, Poniedziałek, 10:00-11:30

Forma prezentacji:
Live Meeting
(Link do prezentacji zostanie przesłany w mailu potwierdzającym rejestrację)

 
Warunki uczestnictwa
Każda firma partnerska posiadająca kompetencje Gold oraz Silver a także subskrybenci pakietu MAPS D&D otrzymuje do dyspozycji pakiet 50-20-10 godzin konsultacji technicznych (zależnie od poziomu członkostwa). To szkolenie jest elementem planu konsultacji i będzie prowadzone przez naszych konsultantów technicznych. Jeśli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu, oznaczać to będzie wykorzystanie 90 min z przysługujących godzin doradczych. Więcej o PTS znajdziecie Państwo na stronie https://partner.microsoft.com/pts

Rejestracja
Rejestracja odbywa się poprzez portal szkoleniowy Partner Learning Center przy użyciu identyfikatora .NET passport/ Windows Live ID na stronie:
https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/registrationex/LMS_Registration.aspx?UserMode=0&Mode=0&ActivityID=748108

Zakończenie rejestracji: 27 czerwca 2011, 9:30;

Ważne:
Jeżeli będą mieli Państwo problemy związane z rejestracją prosimy o wysłanie wiadomości na adres: weregsup@microsoft.com (wsparcie w języku angielskim).

W razie dodatkowych pytań dotyczących prezentacji lub usługi PTS, prosimy o kontakt mailowy na adres: plpts@microsoft.com lub telefoniczny pod numerem telefonu: (22) 594-19-97 lub 0-801 674 636 (opcja numer 4).

Z poważaniem,
Global Partner Services
Microsoft – Central and Eastern Europe

Nowe źródło informacji o Microsoft

By Łukasz Zięba on Czerwiec 23rd, 2011

Kilka dni temu w sieci pojawiło się nowe źródło informacji o technologiach firmy Microsoft. Źródło nie byle jakie, bo przedstawiające informacje praktycznie z pierwszej ręki – jest to blog prowadzony przez jednego z pracowników polskiego oddziału Microsoft.

Pod adresem http://windowsteamblog.com/international/b/polska/ znajdziemy informację o Microsoft Windows, przeglądarce Internet Explorer, przetwarzaniu danych w chmurze, a także wielu innych ciekawych zagadnieniach – również tych, które dopiero zagoszczą w ofercie Microsoft. Autor bloga, Łukasz Foks, zapowiada, że zaprezentuje czytelnikom swojego pracodawcę od tej drugiej, nieznanej nam, a znanej pracownikom firmy, strony.

Trzymam za słowo i zapraszam do przeglądania! :)

TMG: Refresh Failed (Member not found)

By Łukasz Zięba on Czerwiec 23rd, 2011

Przygotowując serwer z Windows Server 2008 R2, który będzie pracował jako router i firewall natknąłem się na problem z Microsoft Threat Management Gateway 2010. Po instalacji, która przebiegła sprawnie i szybko, próba zarządzania TMG przy użyciu konsoli kończyła się komunikatem o błędzie:

Refresh Failed
Error: 0×80020003
Member not found

A wszystko przez zainstalowany w systemie Internet Explorer 9 – przywrócenie poprzedniej wersji przeglądarki rozwiązuje problem.

Można też skorzystać z obejścia, usuwającego definicję wyglądu kilku elementów interfejsu TM, które są błędnie interpretowane przez najnowszą wersję IE.
Aby to zrobić, wystarczy pobrać załączony plik i podmienić go w katalogu C:\Program Files\Microsoft Forefront Threat Management Gateway\UI_HTMLs\TabsHandler\.

Pliki do pobrania:

Self-Service Portal 2.0, wprowadzenie do podstaw Private Cloud

By Kamil Skalski on Czerwiec 22nd, 2011

Artykuł dostępny na stronach Technet – zapraszam do lektury, już wkrótce ukażą się kolejne publikacje z tego cyklu…

„Zarówno centra danych, jak i duże firmy tworzą prywatne chmury mające zapewnić
łatwe zarządzanie udostępnianymi zasobami. Podstawowym elementem tak
działającego środowiska jest warstwa wirtualizacji realizująca konsolidację
serwerów oraz udostępniająca zasoby do wdrażania kolejnych. Aby sprawnie
realizować operacje związane z przydziałem wolnej przestrzeni oraz pozwolić na
prosty sposób obsługi żądań klientów, konieczny jest mechanizm scalający procesy
biznesowe z ich techniczną realizacją. Z pomocą administratorom centrów danych
przychodzi produkt Self-Service Portal 2.0, rozszerzający możliwości swojego
poprzednika o ujednolicone mechanizmy decyzyjne. Głównym zadaniem tego
rozwiązania jest udostępnienie interfejsu portalu web, poprzez który zarówno
użytkownicy jak i administratorzy będą mogli deklarować oraz realizować swoje
potrzeby wykonania akcji w infrastrukturze. (…)”

Private Cloud – szkolenia online!

By Kamil Skalski on Czerwiec 22nd, 2011

Już za kilka dni rusza cykl szkoleń online prezentujących problematykę technologii Prywatnej Chmury – szczegółowa agenda znajduje się tutaj. Zapraszam także do zapoznania się z artykułami w centrum publikacji technicznych TechNet.

Poniżej informacja z portalu WSS.pl, a już teraz zapraszam do udziału!

„Cały cykl poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie: Marek Pyka, Kamil Skalski i Joanna Subik. Znacie ich zapewne bardzo dobrze z portalu WSS.pl i Microsoft TechNet oraz społeczności offline.

Wszystkie spotkania odbędą się online (za pośrednictwem platformy Live Meeting) i będą całkowicie darmowe dla uczestników.
Cały cykl to następujące sesje (trwające przez całe lato i jeszcze trochę):

 • Wprowadzenie do Private Cloud (28.06 19:00)
 • Projektowanie infrastruktury PrivateCloud (12.07 19:00)
 • Self Service Portal 2.0 – podstawa Private Cloud (26.07 19:00)
 • Monitorowanie Private Cloud – SCOM (9.08 19:00)
 • Automatyzacja zadań administracyjnych – System Center Opalis (23.08 19:00)
 • Zarządzanie procesami biznesowymi w Private Cloud – System Center Service Manager (6.09 19:00)
 • Nowosci w System Center Virtual Machine Manager 2012 (20.09 19:00)
 • Dynamiczny provisioning infrastruktury PrivateCloud (4.10 19:00) „

MCITP – nowy tytuł, 2 egzaminy do przodu

By Kamil Karczmarczyk on Czerwiec 20th, 2011

Zbliża się 30 czerwca, więc standardowo mija ważność voucherów 100% OFF na certyfikacje Microsoft, również akademickich (72-xxx). Jako, że jak zwykle, trochę tych voucherów zostało, a szkoda by się zmarnowały, dostałem parę niedawno, by zdać jakieś egzaminy. Czasu mało, bo sesja na studiach, pełno projektów, itp, do tego praca… więc wybrałem w miarę „zdawalne” dla mnie egzaminy, do których nie muszę się miesiąc przygotowywać – certyfikację Windows 2008, .NET, oraz SQL server zostawiłem sobie na później, jak będzie więcej czasu ;);)

Tak więc, padło na początek na 2 egzaminy – 70-680, oraz 70-623 (a właściwie 72-680 i 72-623) – obydwa zdałem tego samego dnia, tj 16 czerwca 2011. Tym samym, oprócz otrzymania kolejnego tytułu MCTS (Windows 7, Configuration), stałem się posiadaczem tytułu Microsoft Certified IT Professional: Consumer Support Technician. Egzamin z widnowsa 7 zdałem właściwie przy okazji – bo jeszcze go nie miałem, a szkoda było marnować voucher – skoro już i tak podjechałem do ośrodka certyfikacyjnego…

Wiem, że MCITP: Consumer Support Technician, to nie jest jakiś wysoce prestiżowy IT pro, ale zawsze to wyżej niż MCTS, a nie wszystkie MCITP można zrobić zdając wyłącznie egzaminy akademickie.. ten akurat można, podobnie jak MCITP: Enterprise Support Technician – ale ten certyfikat (70-622), zostawiłem sobie na koniec czerwca – może uda się zdać.

Mobilny Zbiór Mandelbrota

By Kamil Karczmarczyk on Czerwiec 20th, 2011

Jak to zwykle w czerwcu bywa, studenci biorą się do pracy, bo trzeba pozaliczać przedmioty w ramach sesji letniej na studiach:) Na jednym z przedmiotów, mowa była o fraktalach i innych tego typu konstrukcjach, więc zaliczyć przedmiot można było jakimś sensownym projektem. Wszyscy koledzy zrobili rozmaite programiki w jave/c#/c++/openCV/processing i innych tego typu narzędziach/językach – ja, się wyłamałem i oddałem projekt „hardware’owy” ;)
Wziąłem mojego ulubionego AVR-a, tj. Atmega 328P, wyświetlacz graficzny 128x64px, przerobiłem trochę kod znaleziony w internecie, dostosowując go do projektu i tak o to powstał mobilny zbiór mandelbrota.

> Oglądaj w HD <

Przybliżać można w nieskończoność oczywiście:) Całość zasilana z 4 ogniw AA, bezpośrednio, bez regulatora napięcia. Połączenia na płytce stykowej, bo to projekt na 5 minut – pokazać, dostać ocenę i rozebrać elementy – przydadzą się do czegoś innego. Tylko filmik na pamiątkę zrobiłem sobie.

Modelowanie i zasilanie wymiarów–materiały z SQL Day 2011

By Łukasz on Czerwiec 19th, 2011

Już po kolejnej edycji rewelacyjnej konferencji organizowanej przez PLSSUGSQL Day 2011. Wielkie podziękowania dla Tobiasza za kawał profesjonalnej roboty związanej z koordynacją i organizacją tej imprezy.

O tym jak było super nie muszę pisać. Można tylko żałować że impreza odbywa się tak rzadko Doskonała okazja by porozmawiac z ludźmi z całej Polski zajmującymi się na codzień SQL Server i BI. Spotkać na miejscu 6 MVP w kategorii SQL Server

Oto moja prezentacja:

What’s New in PerformancePoint Services SP1

By Radoslaw Lebkowski on Czerwiec 9th, 2011

New SP1 for SharePoint 2010 is scheduled for the end of June 2011. Therefore if you want to know what new features/fixes will be available for PPS you can check this on PerformancePoint Services Blog:

What’s New in PerformancePoint Services and SP1

Continue Reading

What’s New in PerformancePoint Services SP1

By Radoslaw Lebkowski on Czerwiec 9th, 2011

New SP1 for SharePoint 2010 is scheduled for the end of June 2011. Therefore if you want to know what new features/fixes will be available for PPS you can check this on PerformancePoint Services Blog:

What’s New in PerformancePoint Services and SP1

Continue Reading

SugarSync – dobra alternatywa dla Dropboksa?

By szulcu on Czerwiec 6th, 2011

Dropboksa chyba nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jednak tym, którzy jeszcze o Dropboksie nie słyszeli, już tłumaczę co to za usługa. Dropbox to usługa działająca w chmurze obliczeniowej, służąca do synchronizacji danych między komputerem a serwerem usługi oraz innymi komputerami. Pliki przeniesione/skopiowane do specjalnego folderu Dropbox są wysyłane na serwer usługi, a następnie pobierane przez […]