Najlepsze praktyki dla Hyper-V R2

By Kamil Skalski on Kwiecień 29th, 2010

W Windows Server 2008 R2 wiele ról systemu posiada dodatkowy komponent Best Practices Analyzer, którego celem jest sprawdzenie czy konfiguracja spełnia zasady określone w najlepszych praktykach. Dzisiaj została wydany (w formie aktualizacji) BPA dla Hyper-V.

Analizie poddawany jest zarówno system operacyjny partycji Parent, konfiguracja maszyn wirtualnych pod kątem pracujących w nich systemów operacyjnych oraz sprzęt na jakim działa host.

Dynamics CRM Online soon in the UK and rest of the Europe

By kgorczewski on Kwiecień 26th, 2010

Check this article:

http://blogs.msdn.com/dynamicscrmonline/archive/2010/04/25/new-innovations-with-crm-online.aspx

especially this paragraph:

CRM Online International:
Expands the next release of Microsoft Dynamics CRM Online to 32 global markets in the second half of 2010. In addition to the U.S., Canada and Puerto Rico, those markets are Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Customers can get Microsoft Dynamics CRM as a service in those markets today, with solutions and consulting from an extensive network of Microsoft partners.

Every quarter Microsoft providing new functionality which makes that Dynamics CRM Online is more powerfull and attractive to other deployments (OnPremise, Hosted).

Dynamics CRM Online soon in the UK and rest of the Europe

By kgorczewski on Kwiecień 26th, 2010

Check this article:

http://blogs.msdn.com/dynamicscrmonline/archive/2010/04/25/new-innovations-with-crm-online.aspx

especially this paragraph:

CRM Online International:
Expands the next release of Microsoft Dynamics CRM Online to 32 global markets in the second half of 2010. In addition to the U.S., Canada and Puerto Rico, those markets are Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Customers can get Microsoft Dynamics CRM as a service in those markets today, with solutions and consulting from an extensive network of Microsoft partners.

Every quarter Microsoft providing new functionality which makes that Dynamics CRM Online is more powerfull and attractive to other deployments (OnPremise, Hosted).

Virtualization Administrator 2008

By Kamil Skalski on Kwiecień 23rd, 2010

Zakończyły się wszystkie etapy oceny egzaminów beta koniecznych do uzyskania tytułu MCITP: Virtualization Administrator 2008 potwierdzającego kompetencje z dziedziny wirtualizacji z użyciem produktów Microsoft.

Do uzyskania certyfikatu konieczne jest zdanie trzech egzaminów:

70-659 TS: Windows Server 2008 R2, Server Virtualization

70-669 TS: Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization

70-693 PRO: Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator

VDI – Wirtualne pulpity w dwóch odmianach

By Kamil Skalski on Kwiecień 23rd, 2010

Kontynuując cykl odpowiedzi na Wasze pytania, dziś kolej na możliwe scenariusze użycia VDI i cechy poszczególnych rozwiązań.

„Jakie scenariusze użycia są możliwe dla rozwiązań VDI (Virtual Desktop Infrastructure)?”

Personal Virtual Desktops czyli własny wirtualny pulpit

– każdy użytkownik posiada własne, dedykowane środowiska pracy zlokalizowane na maszynie wirtualnej

– użytkownik łączy się zawsze do tego samego wirtualnego środowiska

– praca odbywa się w sposób zbliżony do tradycyjnego środowiska stacji roboczej

– zmiany i ustawienia personalne są zapamiętywane

Pooled Virtual Desktops czyli standaryzacja dla wszystkich

– środowisko składa się z wielu identycznie skonfigurowanych maszyn wirtualnych

– użytkownik łączy się do jednego z wielu środowisk wirtualnych

– po zakończeniu sesji zmiany wprowadzone przez użytkownika są wycofywane

– dane, z którymi pracuje użytkownik muszą zostać zapisane w innej lokalizacji

SQL Server 2008 R2 RTM ready for download

By Radoslaw Lebkowski on Kwiecień 22nd, 2010

Microsoft released SQL Server 2008 R2 to manufacturing.
You can download evaluation version of SQL Server 2008 R2 from the following site:

Download SQL Server 2008 R2 RTM evaluation version

Continue Reading

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – o co chodzi?

By Kamil Skalski on Kwiecień 22nd, 2010

Ostatnio dostaje dużo pytań o działanie usługi wirtualizacji pulpitu oraz ich współpracy z maszynami wirtualnymi, w związku z tym postanowiłem przybliżyć Wam kilka zagadnień… Dzisiaj pierwsze z nich czyli co to jest VDI i jakie korzyści z wdrożenia przynosi.

„Do czego służy VDI i w jakim celu można je wykorzystać”

Infrastruktura wirtualnych pulpitów czyli VDI (Virtual Desktops Infrastructure) jest mechanizmem centralizacji składowania danych, wykonywania i uruchamiania pulpitów (środowisk pracy) użytkowników.

Rozwiązania w tej technologii obejmują współpracę hostów wirtualizacji (Hyper-V), na których zlokalizowane zostały maszyny wirtualne z usługami zdalnego pulpitu (Remote Desktop Services) pozwalającymi kontrolować wirtualne środowisko użytkownikowi.

Jako kluczowe cechy można określić:

dostępność danych i aplikacji z dowolnego urządzenia

– zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli nad środowiskiem pracy użytkowników

centralizacja wdrażania i zarządzania aplikacjami użytkowników

zapewnienie ciągłości pracy i zwiększenie dostępności środowiska użytkownika

– centralizacja i uproszczenie wykonywania strategii kopii zapasowych

Group policy preferences – od zera do… Część 1

By Przemek Kuczyński on Kwiecień 22nd, 2010

Od pojawienia się Windows Vista z dodatkiem RSAT (Remote Server Administration Tools) administratorzy Active Directory mają ułatwione zadanie przy konfuguracji stacji roboczych oraz ustawień użytkowników. Group policy preferences pomaga w stosowaniu ustawień do konkretnego zbioru podobnych właściwości, i to bez znajomości pisania skryptów vbs czy bat. Dzieje się to dzięki Item Level Targeting.
Item Level Targeting może ograniczać stosowanie preferencji dla:

 • Grupy osób
 • Zakresów IP
 • Wersji systemów operacyjnych
 • Wersji pliku exe
 • Tylko Laptopy
 • Wielkości pamięci Ram lub/i Dysku HDD

Oraz kilku innych właściwości + możliwość definiowania własnych zaawansowanych dzięki Wmi queryDzięki Group policy preferences (GPP) możemy :W GPO komputera:

 • Definiować zmienne środowiskowe
 • Tworzyć lub/i nadpisywać pliki
 • Tworzyć lub/i nadpisywać katalogi
 • Tworzyc lub/i zmieniac czesci pliku ini
 • Tworzyc lub/i nadpisywac wartosci gałęzi lub wartości kluczy w rejestrze
 • Tworzyć udziały sieciowe
 • Tworzyć lub/i modyfikować skróty
 • Tworzyć lub/i modyfikować żródła ODBC
 • Włączać lub wyłączać urządzenie w menadżer urzadzen
 • Powiązać rozszerzenie pliku z programem
 • Tworzyć lub zmieniać konta lokalne i grupy lokalne (np hasło)
 • Tworzyc lub/i zmieniać połączenia VPN oraz Dial-Up
 • Tworzyc lub/i zmieniać opcję zasilania
 • Tworzyc lub/i zmieniać lokalne drukarki oraz drukarki TCP/IP
 • Tworzyć lub/i zmieniać zaplanowane zadania
 • Modyfikować ustawienia usług windows

W GPO użytkownika możemy:

 • Mapowanie lub zmienianie dysków sieciowych
 • Definiować zmienne środowiskowe
 • Tworzyć lub/i nadpisywać pliki
 • Tworzyć lub/i nadpisywać katalogi
 • Tworzyc lub/i zmieniac czesci pliku ini
 • Tworzyc lub/i nadpisywac wartosci gałęzi lub wartości kluczy w rejestrze
 • Tworzyc lub/i zmieniac skróty

 

Aby wdrożyć  to rozwiązanie ktore pomaga lepiej zarządzać preferencjami wystarczy:

Z okazji instalowania poprawek powyżej polecam bardzo dobry webcast odnośnie WSUSa

TS: Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization 70-669

By Przemek Kuczyński on Kwiecień 22nd, 2010

Kolejny beta egzamin zdany Tym razem TS: Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization. Pytania na egzaminie skupiają się na:

 • Windows Virtual PC
 • MED-V
 • APP-V
 • Windows XP Mode
 • Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
 • Hyper-v Server

Więcej info na: http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-669

Jak sprawdzić sid użytkownika oraz jak zmienić uprawnienia do rejestru z poziomu command line

By Przemek Kuczyński on Kwiecień 17th, 2010

Zainteresowany pytaniem na które nikt nie umiał odpowiedzieć tj http://wss.pl/frmThread.aspx?tid=93286 Jak zmienić uprawnienia do rejestru dla klucza curent_user jeśli sa profile utworzone.
Zacznijmy od tego ze klucze użytkowników znajduja się w HKEY_USERS\SID np S-1-5-21-2000478354-1844237615-1801674531-1003. Więc pytanie jak sprawdzić sid zalogowanego użytkownika ? Z pomoca przychodzi technet plus dodanie zmiennej %username% i %userdomain%. Skrypt wyglada nastepujaco:

Set oShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
user=oShell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")
komp=oShell.ExpandEnvironmentStrings("%userdomain%")
 
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
 
Set objAccount = objWMIService.Get _
  ("Win32_UserAccount.Name='"& user & "',Domain='"& komp & "'")
 
	sid = objAccount.SID
	Wscript.Echo sid

Majac sid uzytkownika znamy już ściężkę w rejestrze.
Możemy przystapić do zmiany uprawnień, do tego posłuży nam program subinacl.exe oraz poznany SID.

Robimy w ten sposób, że z poziomu użytkownika np za pomoca skryptu startowego uzytkownika wykonujemy polecenie:

cscript /nologo "\\server\share\test.vbs" > "C:\WINDOWS\TEMP\ZMIENNA.TXT"

gdzie test.vbs zawiera powyzszy kod. Plik ZMIENNA.TXT bedzie nam potrzebny ale to za chwile.

Teraz przystapimy do nadania uprawnień.

Utworzmy najpierw plik bat zawierajacy:

REM tworzymy zmienna z sid uzytkownika
set /p zmienna=<"C:\WINDOWS\TEMP\ZMIENNA.TXT"
REM przyklad uzycia subinacl
"C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\subinacl.exe" /keyreg "HKEY_USERS\%zmienna%\Software\7-Zip" /grant="wszyscy" f
REM czyscimy zmienna
set zmienna=

Taki skrypt podpinamy np pod skrypt wyłaczenia komputera. Lub uzywajac cpau z opcja enc

Problem czasu przy wsHttpBinding

By Mateusz Świetlicki: Blog programisty on Kwiecień 15th, 2010

Inner Exception: An unsecured or incorrectly secured fault was received from the other party. See the inner FaultException for the fault code and detail.

Continue Reading

Exchange 2010 – The WinRM client received an HTTP server error status (500)

By Mateusz Świetlicki: Blog programisty on Kwiecień 15th, 2010

Natknąłem się ostatnio znów na problem z serwerem Exchange 2010 stojącym na wirtualnym WS2008R2. Przy próbie połączenia z konsolą exchange wyświetlał się komunikat błędu:

Connecting to remote server failed with the following error message : The WinRM client received an HTTP server error status (500), but the remote service did not include any other information about the cause of the failure. Continue Reading

Wspomnienia z 70-536

By Mateusz Świetlicki: Blog programisty on Kwiecień 15th, 2010

Cześć,

Po tym jak poprowadziłem na spotkaniu Grupy.NET na Politechnice Lubelskiej prezentacje o podobnym temacie, otrzymałem kilka próśb od osób których na nim nie było abym opisał jego esencję. Continue Reading

Resetowanie hasła w windows xp , windows 2003 itp

By Przemek Kuczyński on Kwiecień 14th, 2010

W artykule opisano metody resetowania hasła gdy mamy fizyczny dostep do stacji roboczej lub serwera.
Metody te to:

1. Uruchomienie systemu z płyty Active@ Password Changer lub Hiren’s Boot.
2. Uruchomienie systemu z płyty Erd Commander.
3. Podpięcie dysku pod drugi komputer.

Metody przetestowane na Windows XP SP3 oraz metoda 3 na Windows 2003 z rolą AD.

Artykul wylacznie w celach edukacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za straty.

Po kliknieciu na zdjęcie dostępny pełny rozmiar

Sposób 1

1. Uruchamiamy system z płyty Active@ Password Changer i postępujemy jak na poniższym filmiku (wybieramy opcję 2 oraz wpisujemy duże Y)

[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
Włącz play i kliknij prawym przyciskiem myszy na film, wybierz powiekszenie i pełny ekran

Sposób 2

1. Uruchamiamy system z płyty Erd commander.

Could not find video with ID BUnbwsyzupk

Sposób 3

1. Podłączamy dysk pod inny komputer.
2. Kopiujemy plik app2srv.exe do katalogu

\WINDOWS\system32\

na tym dysku drugim dysku

3. Zmieniamy nazwę pliku

 \WINDOWS\system32\spoolsv.exe

na spoolsv.temp (na tym dysku drugim dysku)

4. Za pomoca programu typu binder albo “Quick Batch File Compiler” tworzymi plik w

\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

ktory ma wykonac

 cmd /K start C:\WINDOWS\system32\app2srv.exe INSTALL /SN="test" /PM="C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /SWX /ID2 /DISP="test" /STTA

5.  Podłączamy dysk z powrotem do pierwszego komputera. Startujemy system.
6. Po załadowaniu do okna logowania i odczekaniu chwili, restartujemy jeszcze raz.
7. Po ponownym restarcie czeka nas miła niespodzianka, cmd z uprawnieniami Local System

Po kliknieciu na zdjęcie dostępny pełny rozmiar

8. Porządki po resetowaniu hasła. 
 

sc stop test
sc delete test
del /f %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe
del /f %SystemRoot%\system32\app2srv.exe
rename %SystemRoot%\system32\spoolsv.temp %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe

Konferencja C2C odwołana

By Kamil Skalski on Kwiecień 14th, 2010

W związku z żałobą narodową po tragicznych wydarzeniach 10 kwietnia pod Smoleńskiem, jak poinformowali organizatorzy konferencja zostaje odwołana. Pozostaje oczekiwać na decyzje związane z organizacją konferencji w innym terminie.