Dlaczego warto kupić MS Windows NT Resource Kit

Windows NT 4.0 Resource Kit jest zestawem dokumentacji i wspomagającego oprogramowania do NT 4.0. Spora część oprogramowania które powinno się znaleźć na wraz z bazową wersją systemu znalazło się niestety na płytach z Resource Kit i w ich kolejnych (oddzielnie płatnych) suplementach. Poza tym Resorce Kit dołączany jest do kolejnych wydań TechNet i Microsoft Solution Developer Network . Z powodu uwarunkowań licencyjnych nie mogę dokonać mojego opracowania dostępnych w ResKicie narzędzi. Postaram się więc pokrótce przedstawić, te które ja osobiście wykorzystuję w codziennej pracy. Spis narzędzi wchodzących do NT Resource Kit można znaleźć na stronie Microsoft Press: http://mspress.microsoft.com/reslink/preview/toolbox/toolbox.htm) lub w postaci WinHelp:

Narzędzia skryptowe

ASSOCIATE.EXE
(CMD-line) rejestracja nazwy plików z wykonywaną czynnością
AUTOEXNT.EXE
(CMD-line) pozwala na uruchomienie zadanego programu bezpośrednio po starcie maszyny
CHOICE.EXE
(CMD-line) pozwala na tworzenie skryptów cmd.exe z możliwością interaktywnego wyboru jednej z opcji
CLIP.EXE
(CMD-line) narzędzie pozwalające na kopiowanie ze standardowego wejścia do schowka
FORFILES.EXE
(CMD-line) realizacja pętli for dla CMD.EXE
MUNGE.EXE
(CMD-line) zamiana ciągów znaków w wielu plikach
NOW.EXE
(CMD-line) bieżąca data
Perl 5
myślę, że spokojnie można nie używać tego narzędzia dystrybuowanego z Resorce Kit. Perl jest cudownym narzędziem, ale jedyny nadający się do pracy, i przy okazji w miarę zgodny z wersjami Unix'owymi Perl na NT został wydany przez ActiveState INC
SETX.EXE
(CMD-line) ustawianie zmiennych środowiska użytkownika (tak shella jak i rejestrów)

Administracja i konfiguracja komputera | Computer Administration/Configuration Tools

C2CONFIG.EXE
(GUI) wspomaga konfigurację NT zgodnie z zaleceniami C2 (Orange Book)
FIXACLS.EXE
(CMD) ustawia domyślne ACLe dla systemu (czyli zazwyczaj Everyone Full Control) -- narzędzie niedostępne na RK tylko na FTP Microsoftu
PERMS.EXE
(CMD) sprawdza prawa dostępu plików dla użytkownika
POLEDIT.EXE
??? Windows NT System Policy Editor -- dostępny i z systemem
SRVANY.EXE
Pozwala uruchomić dowolną aplikację jako NT Service
TIMESERV.EXE
Time Synchronizing Service
UPTOMP.EXE
Uni to Multiprocessor Utility
WINAT.EXE
(GUI) kolejka zadać wykonywanych w określonym czasie
XCACLS.EXE
(CMD-line) rozszerzony CACLS.EXE do manipulacji ACLami

Konfiguracja komputera i sieci | Computer and Network Setup Tools

Installation Monitor
pozwala określić co zostało zmienione w systemie przy danej instalacji (Supplement 2)
NTCARD40.HLP
Windows NT Adapter Card Help
NTDETECT.COM (INSTALLD.CMD)
Startup Hardware Detector
SETUPMGR.EXE
(GUI) Windows NT Setup Manager do Unnattened Instalation
SYSDIFF.EXE

Analiza sprawności komputera | Computer Diagnostic Tools

AUDITCAT.HLP
Audit Categories Help
COUNTERS.HLP
Windows NT Performance Counters
DEPENDS.EXE
Dependency Walker
DRIVERS.EXE
List Loaded Drivers
DUMPEL.EXE
Dump Event Log
ENUMPRN.EXE
EXCTRLST.EXE
Extensible Performance Counter List
FILEWISE.EXE
FINDGRP.EXE
Find Group
GETMAC.EXE
GetMAC
GFLAGS.EXE
KILL.EXE
Task Killing Utility
LEAKYAPP.EXE
LeakyApp
LOGEVENT.EXE
Event Logging Utility
MONITOR.EXE
Performance Data Logging Service and Configuration Tool
NTEVNTLG.MDB
Windows NT Event Log Database
NTMSGS.HLP
Windows NT Messages
OH.EXE
PerfLog
Performance Data Log Service
PERFMTR.EXE
Performance Meter

Performance Tools

PFMON.EXE
Page Fault Monitor
PMON.EXE
Process Resource Monitor
PSTAT.EXE
Process and Thread Status
PVIEWER.EXE
Process Viewer
QSLICE.EXE
CPU Usage by Processes
Remote Kill
SHOWACLS.EXE
TIMETHIS.EXE
czas wykonywania danej operacji
TLIST.EXE
Task List Viewer

Dostosowywanie środowiska pracy |Desktop Tools

ANIEDIT.EXE
Animated Cursor Editor
CHKLNKS.EXE
Link Check Wizard
CMDHERE.EXE
Command Prompt Here
DEFPTR.EXE
Default Printer
DESKTOPS.EXE
DeskTops
IMAGEDIT.EXE
Image Editor
LAYOUT.DLL
MultiDesk (now DESKTOPS.EXE
DeskTops)
Multiple Desktops (TOPDESK.EXE)
NETCONS.EXE
Net Connections
Power Toys
QUICKRES.EXE
Quick Resolution Changer
RSHXMENU.EXE
Security Power Toy
RUNEXT
Run Extension
SIPANEL.EXE
Soft Input Panel
TOPDESK.EXE
Multiple Desktops
TWEAKUI.EXE
TweakUI
VDESK.EXE
WINEXIT.SCR
Windows Exit Screen Saver

Narzędzia dyskowe/podwyższona tolerancja |Disk/Fault Tolerance Tools

BREAKFTM.EXE
Automated Mirror Break/Restore Utility
DISKMAP.EXE
DISKSAVE.EXE
DISKUSE.EXE
DSKPROBE.EXE
DiskProbe
FTEDIT.EXE
FT Registry Information Editor
SHOWDISK.EXE

Narzędzia plikowe | File Tools

CLIPSTOR.EXE
COMPRESS.EXE
File Compress
DIRUSE.EXE
Directory Disk Usage
DFLAYOUT.EXE
Compound File Layout User Tool
EXETYPE.EXE
Finding the Executable Type
EXPNDW32.EXE
Expand for Windows
FCOPY.EXE
File Copy Utility for Microsoft Message Queue Server
FILEVER.EXE
FileVer
FILEWISE.EXE
FREEDISK.EXE
PERMCOPY.EXE
ROBOCOPY.EXE
Robust File Copy Utility
SCOPY.EXE
File Copy with Security
TEXTVIEW.EXE
TextViewer
WINDIFF.EXE
File and Directory Comparison

Narzędzia i usługi TCP/IP | Internet and TCP/IP Services/Tools

DHCPCMD.EXE
DHCP Administrator's Tool
DHCPLOC.EXE
DHCP Server Locator Utility
DNSCMD.EXE
EM2MS.EXE
EMWAC Server CGI Gateway Scripts
Microsoft Remailer
NTUUCODE.EXE
32-Bit UUDecode and UUEncode Utility
RIPROUTE.WRI
Routing with Windows NT Server
RSHSVC.EXE
TCP/IP Remote Shell Service
TELNETD.EXE
Telnet Server Beta
WINSCHK.EXE
WINSCL.EXE
WINSDMP.EXE
WNTIPCFG.EXE
Graphical IPConfig Utility

Narzędzia do diagnozy sieci | Network Diagnostic Tools

ATANLYZR.EXE
AppleTalk network device ANaLYZeR
BROWMON.EXE
Browser Monitor
BROWSTAT.EXE
Browser Status
Cluster Verification Utility
DOMMON.EXE
Domain Monitor
MIBCC.EXE
SNMP MIB Compiler
NETWATCH.EXE
Net Watch
PERF2MIB.EXE
Performance Monitor MIB Builder Tool
SNMPMON.EXE
SNMP Monitor
SNMPUTIL.EXE
SNMP Browser
SRVINFO.EXE
TDISHOW.EXE
TDI Tracing Utility
WINMSDP.EXE
 

Narzędzia do zarządzania siecią | Network/Server Administration Tools

AUDITPOL.EXE
AuditPol
CHGPRINT.EXE
Change Printer Utility
DH.EXE
KERNPROF.EXE
Kernel Profiler
LOGOFF.EXE
NETCLIP.EXE
Remote Clipboard Viewer
NETDOM.EXE
NETSVC.EXE
Command-Line Service Controller
NetTime for Macintosh
NLMON.EXE
NLMonitor
NLTEST.EXE
PASSPROP.EXE
PRINTMIG.EXE
Microsoft Printer Migrator
RASLIST.EXE
RASUSERS.EXE
Enumerating Remote Access Users
RCMD.EXE
Remote Command Service
Remote Console
REMOTE.EXE
Remote Command Line
RMTSHARE.EXE
Remote Share
SCLIST.EXE
ShareUI
SHUTDOWN.EXE
Remote Shutdown
SHUTGUI.EXE
Remote Shutdown GUI
SVCMON.EXE
Service Monitoring Tool

Narzędzia do zarządzania rejestrem systemowym (Registry) | Registry Tools

COMPREG.EXE
DELSRV.EXE
REG.EXE
REGBACK.EXE
Registry Backup
REGDMP.EXE
REGENTRY.HLP
Windows NT Registry Entries
REGFIND.EXE
REGINI.EXE
Registry Change by Script
REGKEY.EXE
Logon and FAT File System Settings
REGREST.EXE
Registry Restoration
SCANREG.EXE
SECADD.EXE

Narzędzia dla programistów | Tools for Developers

APIMON.EXE
API Monitor
HEAPMON.EXE
OLEVIEW.EXE
OLE/COM Object Viewer
OS2API.TXT
OS/2 API Information
POSIX Utilities
PULIST.EXE
WINLOGO.DOC
"Designed for Windows NT and Windows 95" Logo Handbook for Software Applications

Narzędzia do administracji użytkownikami | User Account Administration Tools

ADDUSERS.EXE
AddUsers
AUTOLOG.EXE
Windows NT Auto Logon Setter
DELPROF.EXE
User Profile Deletion Utility
GETSID.EXE
GLOBAL.EXE
GRPCPY.EXE
Group Copy
IFMEMBER.EXE
KIXGRP.EXE
LOCAL.EXE
NTRIGHTS.EXE
PROFILES.DOC
Guide to Microsoft Windows NT 4.0 Profiles and Policies
SHOWGRPS.EXE
SHOWMBRS.EXE
SRVCHECK.EXE