Warning: include(/home/sw/ziembor/public_html/include/headtmpl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /Windows_NT/narzedzia_do_inwentaryzacji_oprogramowania.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/sw/ziembor/public_html/include/headtmpl.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /Windows_NT/narzedzia_do_inwentaryzacji_oprogramowania.php on line 1
Czy są jakieś narzędzia do inwentaryzowania zasobów sieci, a zwłaszcza zainstalowanego oprogramowania?
Słowa kluczowe: pirat, inwentaryzacja, legalizacja, SMS
http://www.faq.net.pl/TopFaq.asp?id=351

Czy są jakieś narzędzia do inwentaryzowania zasobów sieci, a zwłaszcza zainstalowanego oprogramowania?

Windows NT/2000/XP

, 2002-05-26

Bywa to potrzebne np. po to, aby upewnić się, że w wypadku policyjnego przeszukania na wniosek BSA nikt nie skonfiskuje sprzętu z powodu zainstalowanego nielegalnego oprogramowania (bo jakiś użytkownik coś sobie doinstalował).

W wypadku, gdy posiada się system zarządzania siecią, logiczne wydaje się dokupienie odpowiedniego modułu. Chyba każdy ,,duży´´ network management system (system zarządzania siecią i stacjami roboczymi) np.

oferuje te funkcje w podstawowej wersji lub choć jako jeden z ważnych modułów.

Jednak gdy tego nie ma, można użyć jednego z wielu programów przeznaczonych do tego celu:

Specyficznym narzędziem przeznaczonym do tego typu ,,autodiagnostyki´´ jest Microsoft Software Inventory Analyzer (opracowany dla Microsoftu przez firmę ADTI http://www.aditi.com/: służy on tylko do inwentaryzacji oprogramowania tej firmy (wiedząc sporo nie tylko o samy oprogramowaniu, ale i o dostępnych programach licencjonowania).

Daje się też wydobywać takie informacje z użyciem WSH/WMI/ADSI, lub przez sprawdzanie zawartości rejestru (gałęzie HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{OID_PROGRAMU}, nazwa wyświetlana w Dodaj/usuń programy zawarta jest w kluczu DisplayName), ale to temat na dłuższy artykuł.

dziękuję za uwagi Tomaszowi Marcinowskiemu i Grzesiowi Tworkowi.

Patrz teżAutor: Ziemek Borowski
$Date: 2002/06/16 12:36:32 $ $Revision: 1.4 $

Warning: include(/home/sw/ziembor/public_html/include/bottomtmpl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /Windows_NT/narzedzia_do_inwentaryzacji_oprogramowania.php on line 194

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/sw/ziembor/public_html/include/bottomtmpl.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /Windows_NT/narzedzia_do_inwentaryzacji_oprogramowania.php on line 194