Warning: include(/home/sw/ziembor/public_html/include/headtmpl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /Windows_NT/acl-na-systemie-plikow-w-skryptach.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/sw/ziembor/public_html/include/headtmpl.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /Windows_NT/acl-na-systemie-plikow-w-skryptach.php on line 1
Jak ustawiać ACL (prawa dostępu) ze skryptów?

Jak ustawiać ACL (prawa dostępu) ze skryptów?

Poza powszechnie używanym do ustawiania DACL-i (Discretionary Access
Control List -- czyli praw dostepu do plików) programem cacls.exe (np.  yes | cacls b* /G SAD\ziembor:F /c.) istnieje jeszcze kilka innych rozwiązań problem masowego nadawania praw dostępu do plików. Jedną z wprowadzonych wraz z Windows 2000 są MMC Szablony Zabezpieczeń aka Security Templates: secedit /configure /cfg C:\WINNT\security\templates\hiwks.inf -- poza dostępnymi w katalogu C:\WINNT\security\templates szablonami są jeszcze (w W2K Server Resource Kit) szablony przeznaczone np. do poprawiania zabezpieczeń serwera udostępniającego zasoby przez IIS-a. itp.). Inną metodą jest użycie jednego z zestawów narzędzi przeznaczonych do poprawiania bezpieczeństwa Windows NT/2000/XP:

Pewnym problemem jest ustawianie praw dostępu w Windows XP Home Edition: z tego co wiem, jest to możliwe tylko i wyłącznie w trybie awaryjnym, i to w dodatku tylko z pomocą cacls.exe lub innego wyżej wymienionego narzędzia (nie ma wsparcia do ustawiania praw dostępu z pomocą Explorera lub jest ono szczątkowe) -- jeśli jednak tak nie jest proszę o komentarz (XP w ogóle nie używam, a i w KB niewiele jasno napisali).

Patrz też


Warning: include(/home/sw/ziembor/public_html/include/bottomtmpl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /Windows_NT/acl-na-systemie-plikow-w-skryptach.php on line 81

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/sw/ziembor/public_html/include/bottomtmpl.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /Windows_NT/acl-na-systemie-plikow-w-skryptach.php on line 81